GESKIEDENIS - Laerskool Tini Vorster

LAERSKOOL
TINI VORSTER
15 Joubertstraat, Nigel
Title
Go to content
Geskiedenis van Laerskool Tini Vorster
Laerskool Tini Vorster ontstaan as gevolg van gebrek aan ruimte en te min klaskamers
by die destydse Klipskool in Noordstraat. Op 30 Julie 1940 kry die skool sy beslag en die
naam Afrikaanse Medium Laerskool. Die skool word offisieel deur sy Edele, die Direkteur
van onderwys Mnr H. H. G. Kreft, op 23 April 1944 geopen.
Eerste personeel 30 Julie 1940
Mnr Fred du Pisanie en sy personeel
Back to content