SKOOLFOOIE - Laerskool Tini Vorster

LAERSKOOL
TINI VORSTER
15 Joubertstraat, Nigel
Title
Go to content
GRAAD R
Onderriggelde 2019

Januarie R760-00 X 2 (Reg + 1ste paaiement) = R1520-00

Daarna vanaf Feb tot Nov 2019 R760-00 per maand.
Totaal vir jaar betaalbaar:
R9120-00

Indien volle bedrag vereffen word teen 28 Februarie 2019 10% afslag R8284-00
(Reg ingesluit)

Enkel leerder
Graad 1 tot 7
Onderriggelde 2019

R760-00 per maand vanaf Jan tot November 2019

Totaal vir jaar betaalbaar: R8360-00

Indien volle bedrag vereffen word teen 28 Februarie 2019 10% afslag R7524-00
Meer as een leerder (gesin)
Graad 1 tot 7
Onderriggelde 2019

R1240-00 per maand vanaf Jan tot November 2019
Totaal vir jaar betaalbaar: R13 640-00

Indien volle bedrag vereffen word teen 28 Februarie 2019 10% afslag R12 276-00

Indien 'n Gr 1 kind tersprake is en 1ste paaiement is betaal, ontvang die gr 1 leerder 'n vossiehempie

Fondsinsamelingsprojekte
Deelname aan en ondersteuning van Fondsinsamelingsprojekte word gevra om ons skoolbegroting te laat balanseer.
Vrystelling van verpligte onderriggelde
Ouers kan jaarliks aansoek doen om vrystelling by die Beheerliggaam voor 31 Januarie.
Vrystelling is slegs vir een jaar geldig
Daar moet dus jaarliks aansoek gedoen word.
Vrystelling word nie van een skool na n ander oorgedra nie.
Die ouer moet self kom teken vir die vorm end it self weer terug besorg.
Onderriggelde
ʼn Beheerliggaam het die bevoegdheid om onderriggelde vas te stele n betaling daarvan af te dwing.
Die beheerliggaam sal met in agneming van die behoefte  van die skool en die sosio – ekonomiese status van die skoolgemeenskap,
elke jaar gedurende Oktober oor die volgende beginsels besluit:
die verpligte bedrag betaalbaar per leerling per jaar
die wyse van betaling, en
hulp aan behoeftige leerlinge.
Back to content